Vis nedavė ramybės klausimas, kai giriant ir aukštinant pasaulinės akvakultūros pasiekimus, vis didinant išaugintos produkcijos kiekius, buvo sakoma, kad taip kovojama su jūrų ir vandenynų pergaudymu, saugojamos natūralios populiacijos. Ir vis užribyje išlikdavo klausimas: jei didinama produkcija, reikia didinti ir pašarus. O pašarams būtini žuvų miltai, riebalai gaunami iš gamtos. Kaip taip gaunasi - saugom gamtą ir dar daugiau gaudom/košiam (ne tik žuvis, krylį iš natūralios mitybinės grandinės) - nesueina galai.
Bet, rodos, yra atsakymas.
Kaip ir iš ko atsiduria žuvies gabalėlis lėkštėje