2011-04-06, "Rasos" Nr. 7 (327), 48 psl.
Alfonso Kazitėno straipsnis "Šapalas - smalsumo ir smarkumo įsikūnijimas"