Recent Blogs Posts

Mano tvenkinys, baseinas

 1. Per iemą - ant aukto

  Kaip jau minėjau ankstesnėje inutėje, suaugėlių koi rudeninis stipimas varė mane į neviltį. O jeigu ir mayliai taip pat istips?.. Tas klausimas nedavė ramybės ko vieną graią rudens dieną neutempiau ant aukto 80 litrų plastikinės "bačkutės", per pusę ją pripildydamas vandeniu i tvenkinio ir krano (gręinio). Umečiau sietuką tvenkinin, įkliuvo gal koks 20 jauniklių. Dauguma - karpiukai, ir du lynukai.

  Visus juos suleidau į naujus namus. Rezervuaras buvo pastatytas kaip tik po stoglangiu, aplinkui - tose pačiose sąlygose iemojantys "balkoniniai" augalai - jukos ir Co.


  ildytuvo jokio, filtras-aeratorius buvo pajungtas. Temperatūra laikėsi apie +13-16C, vanduo per iemą ...
 2. Pirmosios uvys - pirmosios nesėkmės

  Diugu, kai tvenkiny apsigyvena uvys, o kai atsiranda mailius, būna dar linksmiau. Tačiau ne viskas klostosi taip sklandiai. Apart tų kelių aukų po nerto, vasara baigėsi gana ramiai. Mailius paaugo iki 3-5 cm dydio, jo kiek sumaėjo, bet tvenkinys vis tiek atrodė kaip 'tirta" ryių sriuba.

  Atėjo ruduo, ir rugsėjo pabaigoje , kai saulės spinduliai jau nebekrenta tiesiai į tvenkinio vandenį, o praslysta pro gretimai augančių imtamečių puų virūnes, prasidėjo nesėkmės. Emė kristi didiosios uvys. Ne tai kad iplauktų visos vienu metu pilvais į virų, bet po 1-2 per dieną. Ir taip kol istipo visos iki vienai.

  Dar kuo man neduoda ramybės is "stipimo fenomenas", tai yra tai, kad pradioje po kelis per diena krito karpiukai, iems istipus prasidėjo linų kritimas. Kai kuriuos tiesiog ...
 3. Pirmieji pasikeitusį tvenkinį įvertino paukčiai

  Apie paukčius vandens telkinyje diskusijų, inoma gali būti daug. Paukčiai vegetarai yra smerkiami u tai, kad dergia vandenį, plėrūnai - u tai, kad medioja uvį.

  Per visus septynerius metus vienintelį kartą mačiau tvenkinyje kirą (gal uvėdą - i toli nelabai a juos skiriu).


  Tačiau labiausiai diugina ančių pasirodymas. Kol buvo nevalytas tvenkinys, jų nesimatė. Praskaidrinus vandenį, jau nuo 2008-ųjų, jos pasirodo kasmet kovo 2 dekadą ir ibūna iki birelio (nakvoja ne tvenkinyje, o kakur iskrenda). Būna ir birelį, bet uskrenda vis rečiau. Tiesa, vasaros antroje pusėje vėl pasirodo, bet tik patelė, pasiplaukioja keletą dienų, gerai isikedena plunksnas ir pradingsta iki kito pavasario. ...
 4. Pradia. Mechaninis valymas

  Kaip jau minėjau, tvenkinys buvo labai apleistas. Tačiau persikrausčius keletą metų rūpėjo ne jis, o visa eilė aplinkotvarkos ir remonto darbų. Taigi, tvenkinio tvarkymas buvo nukeltas. Aplink augo nemažai didelių lapuočių medžių, kiekvieną rudenį papildančių tvenkinio vandenį krintančiais lapais. Panašėjo jis į tirštą lapų, dumblių, žolių sriubą.

  2006 metų rudenį pagaliau žvilgsnis nukrypo tvenkinio link. Nutarėm visą tą košę išgrėbti. Tiesa, prieš tai aš ilgai ir nesėkmingai ieškojau kas pagilintų tvenkinuką, nes per vasaros sausras nusekus vandeniui jį nesunkiai perbrisdavo suaugęs vilkšunis. Galinčių neatsirado, nepaisant to, kad apskambinau atrodo kone visas įmones aplinkui. Kadangi privažiuot patogiai ...
 5. Vietoje įvado

  Taip jau nutiko, kad prie septynerius metus pakeitus gyvenamąją vietą ir persikrausčius gyventi į kaimą, kieme i buvusių savininkų paveldėjome ir nedidelį tvenkinuką.

  Atrodė tuomet jis ganėtinai baisiai, labiau panaus ne į vandens telkinį, bet į purvo duobę, priėlusią olių ir upildytą pūvančiais lapais.

  Nieko negilinom, nekasėm, nevalėm. Leidom iai biologinei sistemai isivalyti pačiai.


  Tik sąlyginai nedidelis bet sistemingas poveikis ir netrukus nuskaidrėjo vanduo, sumaėjo dugne dumblo sluoksnis, "atsirado" vandens lelijos, uvys.

  Kaip tai pavyko, po truputį pabandysiu papasakoti čia, iame dienoratyje.