PDA

Žiūrėti pilną versiją : Ekologinio žemės ūkio taisyklės (ir akvakultūra)Rolandas
27-04-2011, 13:02
2011-04-13 įsigaliojo atnaujintos Ekologinio žemės ūkio taisyklės.
LR ŽŪM ministro 2011 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-301 Įsakymas (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l ?p_id=396318&p_query=&p_tr2=)

761

Ekologinė žuvininkystė: 60-86 punktai
Daugiau apie ekologinį ūkininkavimą ir čia: VšĮ "Ekoagros" (http://www.ekoagros.lt/)
reikalinga dokumentacija (http://www.ekoagros.lt/?q=lt/node/166)

Rolandas
01-02-2013, 12:47
http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/ekologiskai-gyventi-skatina-katinas-eko-karys.d?id=60567213