PDA

Žiūrėti pilną versiją : Piketas dėl žvejų palaikymoDarulis
17-12-2013, 21:03
Sveiki visi žvejai ir žuvų augintojai bei jų mylėtojai.
Kolegų paskatintas ir jų palaikymą turintis rašau šią svarbią žinią:

http://banga.balsas.lt/lt/2forum.showPosts/891453.41.1-=(2353170750 (1 ir 136 žinutė).

Ištrauka iš žvejų forumo:

"Šių metų gruodžio 17 d. LR Seime, skubos tvarka norima priimti Žuvininkystės įstatymo pataisas, kurios praktiškai užkirs kelią bet kokiam verslinės žvejybos ribojimui ir sudarys palankesnes sąlygas šešėliniam žvejybos verslui.
Teikiamame Žuvininkystės įstatymo pakeitimo projekte numatyta, kad žvejybos vidaus vandenyse limitus, verslinės žvejybos vidaus vandenyse draudimą arba ribojimą Aplinkos ministerija nustato tik remdamasi žuvų išteklių tyrimų duomenimis ir suderinusi su Žemės ūkio ministerija. Tokiu būdu užkertamas kelias reglamentuojant žvejybą atsižvelgti į ekonominius ir socialinius aspektus. Priėmus tokias įstatymo nuostatas praktiškai visuose vandens telkiniuose, kuriuose žuvų išteklių būklė yra gera, aplinkos ministras bus įpareigotas leisti verslinę žvejybą.
Kai šalyje klesti nelegali žvejyba Seimo nariai užsibrėžė tikslą sudaryti dar palankesnes sąlygas ir taip jau išsikerojusiam šešėliniam verslui. Prieš pusę metų LR Seimas dešimt kartų sumažino administracinę atsakomybę už verslinės žvejybos jūrų vandenyse nuostatų šiurkščius pažeidimus, sumažindami maksimalią baudą už tokius pažeidimus nuo 10 tūkst. Lt iki 1 tūkst. Lt. Dabar siekiama toliau gerinti sąlygas pažeidėjams padidinant pasvertų žuvų realaus svorio ir įrašyto į dokumentus svorio leistiną paklaidą, baudžiant už verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimus simboline 50 Lt bauda, nepriklausomai nuo to kokia žala padaroma žuvų ištekliams, švelniau baudžiant už sugautų žuvų kiekio neįrašymą į žvejybos žurnalą ir kitus žvejybos apskaitos tvarkos pažeidimus.
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. atliko valstybinį auditą ir nustatė, kad dėl ydingų žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų Žvejybos vidaus vandens telkiniuose kvotų skyrimo taisyklių nuostatų valstybės biudžetas netenka nemažų lėšų, kurios būtų skiriamos žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui. Konkurencijos taryba nustatė, kad daugelis kvotų skyrimo taisyklių punktų prieštarauja Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Atsižvelgiant į tai š. m. birželio 20 d. buvo priimtas Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame visos su žvejyba vidaus vandenyse susijusios funkcijos, įskaitant ir žvejybos kvotų skyrimą, perduotos Aplinkos ministerijai. Tačiau dabar numatyta vėl grąžinti žvejybos kvotų skyrimo vidaus vandenyse funkciją Žemės ūkio ministerijai.
Mūsų (meškeriotojų) Lietuvoje yra daugiau nei 200 tūkstančių. Mums žvejyba yra gyvenimo dalis, hobis, poilsis. Mes nemokame kitaip ilsėtis. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina kiekvieno žmogaus teisę turėti poilsį. Manome, kad skubotai priimami Žuvininkystės įstatymo pakeitimai žymiai pablogins sąlygas mėgėjų žvejybai, todėl mes galime ir turime apginti savo teises. "


Siūlau sekti šį forumą dėl organizuojamo piketo prie SEIMO, kuris įvyks ketvirtadienį, 2013-12-19, 9.00 val.
Siūlau visiems kas gali prisijungti ir palaikyti, kad nebūtų priimti lobistiniai įstatymai.
Maikutę jau turime, dabar tik šortų reikia ir pirmyn::)

tvis
17-12-2013, 21:10
Su šortais jau vėsu, bet normaliai apsirengęs bandysiu dalyvaut.

Darulis
17-12-2013, 21:27
Tai reikia, kad tamsta dėstytojas su studentais ateitų..
pažadės vienu balu pakelti kas bus, o kas nebus dviem balais gaus mažiau per egzą ir pilna aikštė žmonių...

Ketvirtadienį ir aš galiu...

Junka
17-12-2013, 21:31
Su šortais jau vėsu, bet normaliai apsirengęs bandysiu dalyvaut.

Tave, seneli, gal į piketą nuvežt? :)

tvis
17-12-2013, 21:38
Gerai būtų, bet jei ką- autobusu atvažiuosiu.Turiu iki 2014 m. galiojančias teises, bet vicuko ant drąsos paimsiu,taigi teisės liks namie . Vis mąstau, ką ant meškerės galo pririšt. Žuvį kokią popierinę, ar tinklo gabalą sudraskytą.

Junka
17-12-2013, 21:46
Gerai būtų, bet jei ką- autobusu atvažiuosiu.Turiu iki 2014 m. galiojančias teises, bet vicuko ant drąsos paimsiu,taigi teisės liks namie . Vis mąstau, ką ant meškerės galo pririšt. Žuvį kokią popierinę, ar tinklo gabalą sudraskytą.

Jei pasiruošęs patrypčiot ten pradedant nuo 08:00 ar pan iki kokių 13:00 (ar kiek reikės), tai pagriebsiu iš namų ir atgal pristatysiu. Tuo pačiu gal garvežį legendinį pamatysiu, ar pačiam savo balą parodysiu. Tinka? :)

Vilius
17-12-2013, 21:52
Vat forumiečiai galėtų mesti rimtą argumentą prieš verslinę žvejybą - tai žuvų auginimas tvenkiniuse, URS. Galimėtų nuo mūsų forumo netgi kokį agitacinį plakatą pagamint šia idėja...

tvis
17-12-2013, 21:54
Žinoma tinka. Padarysim extra akvariumas lt susitikimą. Kiek suprantu jau trys būsim. Ar teisingai mąstau Daruli?

Darulis
17-12-2013, 21:56
Viliau, pritariam, tik laiko per mažai... ir labai daug...
Kalbėjau su Tvis, tai jo idėją reiktų išdirbti...
Ant meškeries galo plakatas su užrašų Akvariumas.lt ir dar kažką...
Gal tavo mintį, kad Žuvis auginkime tvenkinyje....
ar Šalin rankas nuo žuvų veltėdžiai..

O gal pas laidojimo paslaugas teikiančius asmenis juodas kaspinas užrašas koks nors...
Atviras visiems variantams..::)

tvis
17-12-2013, 22:03
Vat forumiečiai galėtų mesti rimtą argumentą prieš verslinę žvejybą - tai žuvų auginimas tvenkiniuse, URS. Galimėtų nuo mūsų forumo netgi kokį agitacinį plakatą pagamint šia idėja...
Vat vat, aš tą ir turėjau omeny. Tinklu gaudyt tik savo užaugintą žuvį.

Junka
17-12-2013, 22:06
Aš tai pasiimsiu 120 g feederį ir botus/bridkelnes. Ryt pasiskambinsma tvis, jei tamstos telefonas nepasikeitęs.

tvis
17-12-2013, 22:08
Lauksiu skambučio. Tel nr nesikeitė.

Darulis
17-12-2013, 22:11
Tai jau busma keturiese.

Tegul dar neatveža man tralas mašinos iš Vokietijos iki pietų....

Vilius
17-12-2013, 22:26
Daruli, turint galvoje, kad piketas tikrai sutrauks žiniasklaidos priemonių atstovus, plakatą su forumo reklama tikrai manau apsimoka pasigamint. Kiek mačiau šiandieninio piketo visi plakatai pagal vieną fasoną pagaminti. Reik susisiekt su organizatoriais, gal jiems kažkas plakatus už dyką pagamino ir jie galėtų pagelbėt. Manau mūsų forumo plakatas galėtų atrodyti maždaug taip:

4938

Junka
17-12-2013, 22:35
Viena mintis: negalime liepti visiems valgyti savo užaugintą žuvį, nes tokiu atveju stojam ir prieš verslą, ir prieš mėgėjus (na, iš anksto suponuojant, kad ne visi mėgėjai pagauna ir paleidžia). Galima teigti kažkaip panašiai: keisk verslinį brakonieriavimą į žuvies auginimą verslui (biškį per ilgas, bet manau į tą pusę).

Darulis
17-12-2013, 22:42
Gal taip:

www.Akvariumas.lt

Šalin rankas nuo žuvų, veltėdžiai.

Junka
17-12-2013, 22:59
Gal taip:

www.Akvariumas.lt

Šalin rankas nuo žuvų, veltėdžiai.

Tai dabar gaunasi taip, kad mes - Green peace ir saugom visas žuvis nuo veltėdžių :) Tame tarpe ir visi mėgėjai :)

Dar galima būtų taip: -200'000 rinkėjų balsų balsavusiems UŽ!

Vilius
17-12-2013, 23:02
Manau reiktų vengti per daug išsišokančių ar populistinių šūkių, ypač jei šalia dar forumo reklama.

Darulis
17-12-2013, 23:06
Žinai kaip man sakydavo Seimo nariai:
Bet kokia reklama yra reklama, o jei dar dėmesį atkreipianti, tai tuo geriau bus forumui..
Bet čia mano nuomonė..

Gal dar samtį kuo didesnį reiktų paimti...

tvis
17-12-2013, 23:10
Šios dienos piketas buvo labai spontaniškas, bet reikalingas ir geras. Dar yra truputis laiko ir manau, kad iki rytdienos pietų išsikristalizuos. Tada ir spręsim kaip pasirodyt. Svarbu dalyvaut.

Darulis
18-12-2013, 15:00
papildau info:

"Šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl piketo oficialumo.
Stovėt nuo ryto, kaip buvo planuota yra beprasmiška, nes sušalsim paprasčiausiai. Rinksimės įdienojus arčiau numatyto svarstymo laiko.
Tikslesnė info dėl laiko ir vietos pateiksiu veliau."


Info iš Žvejų klubo.

tvis
18-12-2013, 15:59
http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l ?p_id=462272
Turbūt teks rinktis vėliau.

Junka
18-12-2013, 16:33
Nu va, parvarau namo ir matau, kad kažkas apie 15 val. reiktų būti. Tai man kaži ar gausis... Nebent labai trumpam.

Nilas
18-12-2013, 16:35
Oho čia kokia galinga iniciatyva. Na man ryt prisijungti nepavyks, nes pirma dienos pusė užbukinta.

Manau mūsų forumo plakatas galėtų atrodyti maždaug taip:
Pirmoje eilutėj turėtų eiti pagrindinis šūkis, o tik po to prierašas kas čia ir iš kur.

tvis
18-12-2013, 16:42
Nilai, ko gero visas reikalas vyks gerą popietę. Gal ištaikysi. Su Junka sutarėm. Padarysim mini akvariumas.lt susitikimą. Pasijungs dar Darulis. Gal dar kas neabejingas atsilieps.

Nilas
18-12-2013, 16:58
Nilai, ko gero visas reikalas vyks gerą popietę. Gal ištaikysi. Su Junka sutarėm. Padarysim mini akvariumas.lt susitikimą. Pasijungs dar Darulis. Gal dar kas neabejingas atsilieps.

Problema, ta, kad 12:05 turiu svečią iš oro uosto paimti, parsivežti namo, įkurdinti, pavalgydinti ir t.t. Kiek tai užtruks velnias žino.
Susitikti su jumis šiems klausimams tikrai noriu ir žinau, kad bus įdomu. Jei apytikris laikas yra žinomas, tada parašykit kada kas ir kaip, ieškosiu galimybių prisijungti.

Darulis
18-12-2013, 17:11
Pats svarstymas vyks 15.35 val.
Kiek supratau dar Vilius pasijungia.

Vilius
18-12-2013, 17:35
Deja, Kaune dirbu... Nepavyks ir vėl prisijungti, bet idėją labai palaikau..

Junka
18-12-2013, 18:09
Kažin, ar LMŽD bent kažką darys tuo klausimu, ar toliau nieko nedarys? :) Ale įdomu bus pamatyt.

tvis
18-12-2013, 18:13
Kaip ir aiškėja piketo laikas. Cituoju banga.lt
Jei neperkels balsavimo laiko,renkamės 14-14.30 prie seimo 2 rūmų (ten pat kur ir vakar).Apsirenkit šiltai,nes pora val lauke vis gi pastovėsim.
Pasiimkit žvejybinės atributikos(kokia seną meškerę).

Junka
18-12-2013, 19:43
Vėl keičiasi svarstymo laikas (dabar numatyta 10:30):

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l ?p_id=462272

tvis
18-12-2013, 19:49
Ot suskiai, net piketo normaliai suorganizuot per juos neišeina. Tadu reikia 9,30 rinktis.

Junka
18-12-2013, 20:00
Iki kokios 22 val dar gali pasikeist penkis kart viskas :) Reik tik sekt situaciją.

Darulis
18-12-2013, 22:00
Laikas tikrai nesikeis, nebent svarstymo metu atidėtų svarstymą dėl kokių nors priežasčių..
Tai ryt būsiu apie 9.00 val.

Darulis
19-12-2013, 13:55
Su keletu bičiulių pasijungėm prie šio piketo.
bet po to susiklostė tokia situacija, kad patekau į seimą gyvai paklausyti...
Kadangi paplojom vienam Seimo nariui, tai greit prisistatė žvejys Gediminas Kirkilas pasikvietė pas save į kabinetą ir turėjom apie 30 min. pokalbį.
Davė keletą patarimų, tai nuotraukų pavyko padaryti tik lauke.

4950 4951 4952

Buvo suplanuota su šūkiais eiti į Seimo salės balkoną, bet apsauga nepraleido::((

Junka
19-12-2013, 16:06
Ką te Kirkilas per patarimą gali duot, jei: a) krizės nematė, nemato ir šiaip šito žodžio matyt nežino; b) lydekos pasvert nemoka? O rimčiau, tai koks gi visdėlto rezultatas? Ar ne be reikalo senelis šalo? P.S. Daruli, pas senelį tau Belugą vieną mažiukę palikau :)

Viskas nusikėlė į pirmadienį... musiau reiks lėkt vėl kokiam pusvalandžiui.

Darulis
19-12-2013, 17:07
Ką te Kirkilas per patarimą gali duot, jei: a) krizės nematė, nemato ir šiaip šito žodžio matyt nežino; b) lydekos pasvert nemoka? O rimčiau, tai koks gi visdėlto rezultatas? Ar ne be reikalo senelis šalo? P.S. Daruli, pas senelį tau Belugą vieną mažiukę palikau :)

Viskas nusikėlė į pirmadienį... musiau reiks lėkt vėl kokiam pusvalandžiui.

Nepatikėsi ir man nepatinka labai Kirkilas (kai buvo premjeru), bet pašnekėjo tikrai teisingai ir paaiškino galimus atmetimo variantus..
Na kadangi jį galėčiau priskirti prie žvejų (tikrai didesnis ir geresnis už mane kelis kartus), tai situacijoje tikrai gaudosi, gal net sakyčiau vienas iš nedaugelio...

Na jei nesumelavo (paaiškino gan detaliai), tai dėka jo ir buvo laikinai pristabdytas projekto balsavimas su Razmos (šis mane tiesiog nervina) pagalba kol bus gautas atsakymas iš Antikorupcinės komisijos ir turėjo prie jo grįžti po pietų jei komisija būtų apsvarsčiusi ir pateikusi savo nuomonę/išvadą, bet jei jie nesusirinks ar neskubės, tai automatiškai nusikels penktadieniui/pirmadieniui. Jei nespės per šias dienas Skardžius su S. Bucevičiaus pagalba prastumti, tai pergalė::)

Manau šioje situacijoje kiek pažįstu seimo narius, tai jis buvo sąžiningas su žvejais...

Patikėk, ne kiekvienas be priežasties ir sau naudos lips pas žvejus į balkoną ir kviesis pas save į kabinetą...
Rinkimai dar toli::)

Tiesa dėkui už Belugą

Junka
19-12-2013, 17:23
Nepatikėsi. Patikėsiu :)

Na jei nesumelavo (paaiškino gan detaliai), tai dėka jo ir buvo laikinai pristabdytas projekto balsavimas su Razmos (šis mane tiesiog nervina)...

Manau šioje situacijoje kiek pažįstu seimo narius, tai jis buvo sąžiningas su žvejais...

Patikėk, ne kiekvienas be priežasties ir sau naudos lips pas žvejus į balkoną ir kviesis pas save į kabinetą... Rinkimai dar toli :)

Dėl rinkimų: http://www.vrk.lt/lt/pirmas-puslapis/rinkimai/numatomos-rinkimu-datos.html
Artimiausi bus į Europarlamentą, kur nieko neveikimas įprasminamas nerealia EUR suma. 2014 gegužę. Toli, tai tipo už 5 mėn.? Taigi... Be naudos sau sakai Kirkilius Raudonasis į balkoną ropštėsi? :) Ir būtinai gi pabrėžė: dėka JO didenybės (ir Razmos tarp kita ko) viskas čia kita linkme pasisuko, o kad raudoni balsavo prieš antikorupcinį svarstymą... pamiršo pasakyti? :) Kaip pačiam dabar atrodo Kirkiliaus kalba paryškintose vietose? :)

Tiesa dėkui už Belugą. Nėr už ką - kitą kart gal kitaip bus, ar didesnė :)

Rolandas
19-12-2013, 18:46
Su rinkimų politika, kandidatų kėlimu, reklama, antireklama eikit į kitą erdvę.

Darulis
19-12-2013, 18:47
Junka, nebuk tos griežtas ir įtarus...
Na padaryk prielaidą, kad netyčia kaip žvejys panoro palaikyti ir savo pusę..
Gal taip įtikinsiu...
Tikiuosi pirmadienį pats būsi::)

O aš apsidžiaugiau dėl Belugos..
Galvojau, kad bus gyva::)))))

Junka
19-12-2013, 19:01
Junka, nebuk tos griežtas ir įtarus...
Na padaryk prielaidą, kad netyčia kaip žvejys panoro palaikyti ir savo pusę..
Gal taip įtikinsiu...
Tikiuosi pirmadienį pats būsi::)

O aš apsidžiaugiau dėl Belugos..
Galvojau, kad bus gyva::)))))

Turėčiau atlėkt. Bent trumpam. O kas dėl Belugos, tai čia kaip su politiku aukščiau aptartu: rodosi viską supasakojau teisingai, ale matai kaip gavosi :D Nesakysi gi kad apgavau? :D

tvis
19-12-2013, 19:42
Reikės pirmadienį kitą aprangą pratestuot. Šiandien neįvertinau mūsų klasikinių orų. Vat ką reiškia jaunystė, Darulis viens ir seime, šilumoj. Net paplepėt nesuspėjau.

Darulis
19-12-2013, 20:15
Na pats kaltas, sakiau einam, o jis mat kaip mergaitė pradėjo laužytis, tai ir palikau ten kur ir stovėjo atėjęs...
O po to skambina klausinėja::)) Kas kaip kur ir kada::))

Junka
19-12-2013, 21:09
Na, norint lauke su transparantais varlinėt, tai reikia arba bais gerą kraujotaką turėt, arba gerai apsirengti, arba tą ir tą :) Nors šiaip tai esu dėkingas Eitvydui, kad neįlindo į seimo rūmus pasišildyti, ko pasekoje gavau šiek tiek edukacinės programos. Dabar verda galvoje du projektai, bet abu šiek tiek ilgalaikiai. Kai pasižiūrėjau ką galima padaryti su pratekančiais, negiliais tvenkiniais auginant upėtakius, tai... Ėch, greičiau pavasaris :)

Nemas
21-12-2013, 16:03
Šaunu, kolegos, kad palaikote šią reikalo pusę, gaila, kad toli nuo sostinės įsikūręs, tikrai prilėkčiau... matosi stipriai korupcinė šio reikalo pusė, bet kaip visada seimūnai tai stumia, kaip savo... nei gėdos, nei sarmatos. Aplodismentai akvariumistams.

Virgis
02-01-2014, 11:28
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/zukle/zvejai-megejai-nepasiduoda-megins-susitikti-su-prezidente-144-395824?cf=df

Darulis
08-01-2014, 19:16
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/d-grybauskaite-vetavo-zuvininkystes-istatymo-pataisas.d?id=636977 10