PDA

Žiūrėti pilną versiją : Fauna 1. Ieškau vijūnų ( Misgurnus fossilis)
 2. Afrikinis šamas Clarias gariepinus
 3. Belūga Huso huso
 4. Genetiniai eksperimentai akvakultūroje
 5. Starkiai (Sander lucioperca). Žuvinimas į tvenkinius
 6. Ungurių (Anguilla anguilla) auginimas namų sąlygomis
 7. Besteris - belūgos ir sterlės hibridas
 8. Tilapija - šiltavandenės rūšys, tinkančios auginti URS
 9. Lydekaičių Esox lucius lervučių paauginimas įuvinimui
 10. Karpio - karoso hibridas
 11. Auksinis karosas Carassius carassius
 12. KOI - japonikas karpis
 13. Orfa - meknė Leuciscus idus var. orphus
 14. Lynas Tinca tinca
 15. Baltasis amūras
 16. Karpiai - Cyprinus carpio
 17. Vėgėlė Lota lota - nuo lervutės iki...
 18. Sibiro erketas (Acipenser baerii)
 19. Vaivorykštinis upėtakis
 20. Vėžiai tvenkiniuose
 21. Saulauvė - Leucaspius delineatus
 22. Lynukų (Tinca tinca) paauginimas namų sąlygomis
 23. Paprastasis ūsorius (Barbus barbus)
 24. Šamukų (Silurus glanis) paauginimas namų sąlygomis
 25. Kokia tai žuvis, irklanosis?
 26. Vėgėlių (Lota lota) auginimas vandens telkinyje
 27. Šamas europinis - Silurus glanis
 28. Ophiocefalus Channa argus warpachowskii B.
 29. Peledė Coregonus peled
 30. Karoso-karpio hibridas
 31. Rusiškasis eršketas Acipenser guldenstaedtii
 32. Palija - Salvelinus fontinalis
 33. Plačiakakčiai
 34. Didžiausios žuvys, žuvų amžius
 35. perku pigiai koi
 36. Kanalinių šamų auginimas akvariume
 37. Sykas
 38. Orfų paauginimas namų sąlygomis
 39. Australietiškas raudonžnyplis vėžys URS'e
 40. Margasis upėtakis Salmo trutta
 41. Atlantinė lašiša Salmo salar
 42. Karšis - Abramis Brama
 43. Padėkit atpažinti žuvį
 44. Karpių lervučių paauginimas namų sąlygomis
 45. Verslo planas "Karosas"
 46. Gupijų nerštas
 47. Raudė
 48. Vasariniai skydvėžiai (Triops cancriformis) Lietuvoje